Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Dự án

Dự án & Công việc khác

The Arc Oregon có một lâu dài và phong phú lịch sử lãnh đạo và cộng tác trong nhiều dự án và sáng kiến được thiết kế để thúc đẩy quyền và nâng cao cuộc sống của những người bị khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển, và gia đình của họ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cơ hội mới để mang lại những cơ hội phát triển và đổi mới mới cho Oregon.

Người phụ nữ nhìn vào tường với mũi tên

Ra quyết định được hỗ trợ: Một sự thay thế cho Chương trình đào tạo người giám hộ

Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với các đối tác cộng đồng để phát triển một chương trình đào tạo-huấn luyện viên về việc Ra quyết định được hỗ trợ cho các chuyên gia và gia đình hỗ trợ thanh thiếu niên trong độ tuổi chuyển tiếp từ trường học sang cộng đồng.

Đọc thêm "
đồ họa phản hồi

Nghiên cứu chẩn đoán đồng xảy ra

The Arc Oregon, hợp tác với The Arc Lane County, đã được trao cơ hội tham gia vào công việc quan trọng này thông qua The Arc US để đánh giá nhu cầu và thách thức hiện tại của những người trải qua các chẩn đoán I / DD và Sức khỏe Tâm thần cùng xảy ra.

Đọc thêm "
Cặp đôi khuyết tật phát triển hôn nhau trên cầu

Chương trình chứng nhận sức khỏe tình dục và mối quan hệ lành mạnh

Chương trình Chứng nhận Sức khỏe Tình dục và Quan hệ lành mạnh cho Người có I / DD sẽ tạo cơ hội cho các chuyên gia, người chăm sóc và thành viên gia đình được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hỗ trợ chuyên biệt về sức khỏe tình dục cho những người bị I / DD. Bằng cách hoàn thành toàn bộ chương trình chứng nhận, những người tham gia sẽ được trang bị để hỗ trợ mọi người với tư cách là một người ủng hộ sức khỏe tình dục và cung cấp đào tạo chất lượng cho những người xung quanh về nền tảng sức khỏe tình dục và sự phát triển cho những người mắc I / DD.

Đọc thêm "
ảnh của Sổ tay hiểu biết tài chính

Giáo dục kiến thức về tài chính

Thông qua khoản tài trợ từ The Arc US và MetLife Financial, và với sự hỗ trợ từ các Tổ chức Xây dựng Tài sản Khu vực Vốn (CAAB), chúng tôi có thể cung cấp khóa đào tạo Quan trọng về Kiến thức Tài chính cho các cá nhân và gia đình trên khắp Oregon.

Đọc thêm "
Con trai lớn ôm mẹ già

Tiếp cận với những người chăm sóc người cao tuổi

Hợp tác với Trung tâm Hoạch định Tương lai Hoa Kỳ The Arc và thông qua khoản tài trợ từ Quỹ Nghiên cứu Hưu trí, chúng tôi đang cung cấp một cơ hội duy nhất cho các chuyên gia dịch vụ con người để tìm hiểu cách thu hút những người chăm sóc người già đang hỗ trợ trực tiếp cho con trai hoặc con gái trưởng thành với tôi. / DD trong quá trình lập kế hoạch trong tương lai.

Đọc thêm "

Đối tác & Nhà tài trợ

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi