Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Kế hoạch tương lai

Kế hoạch tương lai

Bắt đầu từ đâu?

Lập kế hoạch trước có thể giúp hướng dẫn một người bị khuyết tật về trí tuệ hoặc chậm phát triển (I / DD) để có một cuộc sống tốt đẹp và độc lập nhất có thể. Một kế hoạch là quan trọng trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời và đặc biệt là trong tương lai sau khi cha mẹ hoặc người chăm sóc không còn có thể cung cấp hỗ trợ.

Lập kế hoạch trong tương lai có thể có lợi cho nhiều khía cạnh của cuộc sống của một người, bao gồm tài chính, sắp xếp cuộc sống, chăm sóc y tế, giáo dục, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ.

Để giúp bạn bắt đầu:

  • The Arc của Hoa Kỳ đã phát triển các công cụ lập kế hoạch trực tuyến toàn diện trên Trung tâm Hoạch định Tương lai trang mạng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lượng thông tin và tài nguyên phong phú mà họ cung cấp, đồng thời thử Xây dựng kế hoạch của bạn đặc tính.
  • Chúng tôi có một hội thảo trên web được ghi lại, ban đầu được trình bày vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, cung cấp thông tin tổng quan về cách bắt đầu Kế hoạch tương lai với người thân yêu của bạn.
  • Bạn cũng có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi tại The Arc Oregon nếu bạn muốn sắp xếp một cuộc hẹn lập kế hoạch cá nhân với một trong các thành viên trong nhóm của chúng tôi để giúp xác định nhu cầu cá nhân của bạn và hướng dẫn bạn thực hiện quy trình lập kế hoạch.

Trở thành nhà tư vấn lập kế hoạch tương lai

Bạn là chuyên gia hoặc tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật hoặc những người già?

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chương trình đào tạo, công cụ và nguồn lực bạn cần để giúp các gia đình lập kế hoạch cho tương lai của một người thân bị khuyết tật.
viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi