Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Sự kiện đào tạo

Lịch đào tạo

Các sự kiện đào tạo công khai của chúng tôi là các hội thảo tương tác dành cho bất kỳ ai quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng, nâng cao kiến thức và hiểu biết về các phương pháp hay nhất trong việc hỗ trợ người khuyết tật có cuộc sống trọn vẹn trong cộng đồng.

Các lớp học mới đang được lên lịch mỗi tháng vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra lại để biết các cơ hội học tập mới, hoặc liên hệ với nhóm đào tạo của chúng tôi lên lịch trình đào tạo riêng, tùy chỉnh cho nhóm của bạn. Không có thời gian để đào tạo trực tiếp? Kiểm tra của chúng tôi lựa chọn đào tạo trực tuyến!

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi