Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đào tạo trực tuyến

Trung tâm Học tập Trực tuyến

Chúng tôi hiểu rằng mọi người đều có lịch trình bận rộn và việc tham gia khóa đào tạo nửa ngày hoặc cả ngày không phải lúc nào cũng là một lựa chọn. Chúng tôi vui mừng cung cấp nhiều mô-đun học tập trực tuyến và hội thảo trên web được ghi lại như một lựa chọn học tập theo yêu cầu thuận tiện.

Chúng tôi liên tục thêm vào thư viện học tập trực tuyến của mình và mời bạn kiểm tra lại thường xuyên để tìm các cơ hội giáo dục mới.

Học viện Belieas

Chúng tôi đã hợp tác với Belieas Learning để mang lại nhiều lựa chọn học tập trực tuyến cho cộng đồng người khuyết tật Oregon. Bằng cách truy cập nội dung Belieas thông qua cổng thông tin của chúng tôi, bạn đang hỗ trợ công việc của The Arc Oregon và khả năng của chúng tôi trong việc tiếp tục phát triển chương trình giảng dạy mới để hỗ trợ nhu cầu giáo dục của bạn.

Các khóa học cộng đồng

Với việc ra mắt cộng đồng trực tuyến mới của chúng tôi vào năm 2020, chúng tôi vui mừng cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào chương trình giảng dạy của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ kiểm tra lại thường xuyên và đăng ký bản tin để nhận thông tin cập nhật về nội dung mới trong tương lai.

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi