Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Tạo điều kiện

Tạo điều kiện cho Nhóm

Tầm nhìn chiến lược

Chúng tôi có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để hướng dẫn tổ chức phi lợi nhuận của bạn thông qua quá trình hình dung chiến lược kỹ lưỡng và hiệu quả. 

Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường tôn trọng để trao quyền cho nhóm của bạn và tạo ra sự thay đổi tích cực cho tổ chức của bạn. Hãy để chúng tôi giúp tổ chức của bạn thiết lập các mục tiêu, mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn cho tương lai!

Ghi hình đồ họa

Đội ngũ nhân viên lành nghề của chúng tôi sử dụng các phép ẩn dụ và hình ảnh khái niệm và trực quan để dẫn dắt các nhóm và cá nhân hướng tới một mục tiêu hoặc kết quả thống nhất. Máy ghi âm đồ họa của chúng tôi lắng nghe và chép lại thông tin, sử dụng từ ngữ và hình ảnh để minh họa thông điệp từ bất kỳ phiên họp, cuộc họp, hội thảo hoặc hội nghị lớn nào gây nhức nhối cho não bộ. Kết quả là hấp dẫn, sáng tạo và truyền cảm hứng cho hành động.

Để tìm hiểu thêm về công cụ độc đáo này, hãy xem video ở trên, do Tanya Gadsby tạo ra.

Bắt đầu nào!

Các điều hành viên có kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp hướng dẫn tổ chức của bạn thông qua một quy trình lập kế hoạch tương tác và hiệu quả. Có một điều hành viên độc lập để giúp nhóm của bạn lập kế hoạch cho tương lai của một dự án, chương trình hoặc kế hoạch dài hạn, là điều quan trọng để đi đúng hướng và định hình thông điệp của bạn.

Thêm một thành phần đồ họa đẹp mắt vào kế hoạch của bạn sẽ cung cấp cho bạn lời nhắc trực quan về công việc đã được thực hiện và kế hoạch đã được tạo.

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi