Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Quyên góp

Hỗ trợ The Arc Oregon

Khoản đóng góp của bạn được khấu trừ thuế! The Arc của Oregon là tổ chức được miễn thuế theo điều 501 (c) 3. Vui lòng giữ lại xác nhận mà chúng tôi sẽ gửi qua email cho bạn dưới dạng biên nhận đóng góp của bạn.

Biểu mẫu quyên góp - STRIPE
Vui lòng kiểm tra với nhà tuyển dụng của bạn trước khi sử dụng biểu mẫu này để đóng góp. Chủ nhân của bạn có thể yêu cầu một quy trình cụ thể để đủ điều kiện nhận một món quà phù hợp.

Thông tin của Honoree

Tên đầu tiên
Họ
Tên đầu tiên
Họ
Cần thiết để gửi thông báo qua email.
Địa chỉ gửi thư của người nhận & #039;
Tp.
Bang / Tỉnh
Zip / Bưu điện
Vui lòng nhập tin nhắn chính xác như bạn muốn để nó xuất hiện với người nhận. Số tiền đóng góp của bạn sẽ không được tiết lộ cho người nhận trừ khi bạn chọn đưa nó vào tin nhắn cá nhân của mình.

Thông tin của bạn

Tên đầu tiên
Họ
Thông tin tên và nhà tài trợ của bạn sẽ bị ẩn khỏi tất cả các xác nhận công khai, nhưng The Arc Oregon sẽ vẫn nhận được thông tin của bạn.
Biên nhận của bạn sẽ được gửi qua email đến địa chỉ này.
Địa chỉ
Tp.
Bang / Tỉnh
Zip / Bưu điện
Thẻ tín dụng
Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn quyên góp, kể câu chuyện của bạn hoặc gửi những lời động viên. Bình luận của bạn có thể xuất hiện công khai.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi