Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Sự kiện hàng năm

Sự kiện hàng năm

Công ước Nhà nước

Vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5 hàng năm, các thành viên và những người ủng hộ The Arc từ khắp Oregon tụ tập lại với nhau để vui chơi, tình bạn và ăn uống!

Sự kiện này cung cấp hai ngày thông tin và giáo dục chất lượng, cũng như cơ hội để những người có I / DD, gia đình, chuyên gia và đồng minh kết nối với nhau, gặp lại những người bạn cũ và xây dựng các kết nối mới.

Đăng ký sẽ mở vào tháng 3.
5-8 tháng 5 năm 2021

Tiệc trao giải

Mỗi năm trong Hội nghị cấp Nhà nước, chúng tôi trao tám giải thưởng cho các cá nhân và doanh nghiệp do cộng đồng của họ đề cử vì đã làm được nhiều việc trong việc hỗ trợ những người mắc I / DD.

Đây là một sự kiện rất đặc biệt, và thường gây xúc động. Chúng tôi kỷ niệm thành tích của những người nhận giải thưởng bằng bữa tiệc tối, sau đó là tiệc khiêu vũ và nhạc sống.

Các đề cử đang được mở ngay bây giờ!
Sẽ trở lại
vào năm 2022

Hội nghị kinh doanh

The Arc Các quy định của Oregon yêu cầu một cuộc họp kinh doanh hàng năm được tổ chức vào mùa Xuân. Điều này cũng thường được tổ chức trong Công ước Nhà nước.

Tại cuộc họp này, các thành viên hội đồng quản trị và đại diện chương địa phương nhận được thông tin cập nhật hàng năm về các hoạt động và tài chính của The Arc Oregon, bầu thành viên hội đồng quản trị mới, công nhận tình nguyện viên và chấp thuận bất kỳ thay đổi luật nào được đề xuất.

Cuộc họp này dành cho tất cả các thành viên và khách mời.
Ngày 8 tháng 5 năm 2021
Cuộc họp ảo

Chính sách

Chúng tôi muốn nghe từ bạn!

Ủy ban Chính sách Công và Hội đồng Giám đốc Điều hành của chúng tôi đang hợp tác để lấy ý kiến đóng góp của bạn trên nền tảng chính sách công Lập pháp và Vận động chính sách của chúng tôi.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để nói về những vấn đề nào quan trọng đối với bạn và cách The Arc Oregon nên đại diện cho các thành viên và đồng minh của mình trong Phiên họp lập pháp Oregon.

Sắp có thêm thông tin.
Mới vào năm 2021

Portland Gathering

The Arc Oregon tự hào được hợp tác với Cộng đồng học tập cho các thực hành lấy con người làm trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế này hàng năm tại Portland.

Tập trung vào các nguyên tắc và thực hành của công việc Lấy Con Người Làm Trung Tâm, Portland Gathering là ba ngày rưỡi học hỏi, chia sẻ và kết nối căng thẳng. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điều này giống như không có sự kiện học tập nào khác. Sẽ có thời gian để lắng nghe những người khác chia sẻ việc học của họ với các nhóm lớn, tham gia vào các nhóm nhỏ và trò chuyện bình thường về các chủ đề mà bạn quan tâm nhất.

Đây là nơi người khuyết tật, thành viên gia đình, những người ủng hộ và hỗ trợ từ các tổ chức và hệ thống khác nhau có thể cùng nhau tham gia một sân chơi bình đẳng để tạo ra sự khác biệt thực sự trong thời gian thực.
Giữ nguyên
cho năm 2021 Thông tin
viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi