Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Nguồn cộng đồng

Liên kết đến Tài nguyên Cộng đồng

Cuộn lên đầu

Hiệp hội & Mạng (141)

Thông tin & Giáo dục (169)

Giải trí (55)

Hỗ trợ & Dịch vụ Khu vực (65)

The Arc Tài nguyên Hoa Kỳ (53)

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi