Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Đạt được với chúng tôi.

Tham gia

Tham gia!

Chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành những điều tuyệt vời! Có nhiều cách bạn có thể thể hiện sự ủng hộ của mình và tham gia cùng chúng tôi trong cuộc chiến vì quyền của người khuyết tật trí tuệ và chậm phát triển. 

Trở thành một thành viên

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Hành động

Là một người ủng hộ

Tham dự một khóa đào tạo

Tìm hiểu cái gì mới!

Tìm hiểu về chúng tôi

Cho người khác biết những gì bạn biết

Thông báo lưu trú

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tìm một chương

Trong cộng đồng địa phương của bạn

Theo chúng tôi

Tìm chúng tôi trên Social Media để biết tin nóng hổi

Tình nguyện viên

Cho quà tặng thời gian và kỹ năng

Truy cập tài nguyên

Cho người khác biết những gì bạn biết

Tham dự một sự kiện

Xem The Arc trong Hành động

Trở thành một Chương

Mang The Arc cho người khác

Trở thành nhà tài trợ

Quảng bá doanh nghiệp của bạn

Cách cho

Hỗ trợ chúng tôi về mặt tài chính

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi