Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Cơ hội thực tập

Cơ hội thực tập

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc làm Thực tập sinh cho The Arc Oregon. Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu giáo dục của mình và có được kinh nghiệm thực tế khi làm việc tại một tổ chức phi lợi nhuận trên toàn tiểu bang.

Chúng tôi mời bạn duyệt qua trang web của chúng tôi và đọc về các chương trình và dự án của chúng tôi. Sau khi bạn có ý tưởng về lĩnh vực nào của tổ chức bạn muốn làm việc, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký bên dưới để bắt đầu.

Đào tạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus sep ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kèm cặp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus sep ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kỹ năng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus sep ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Đơn xin thực tập

Văn phòng của chúng tôi ở Salem, Oregon. Là một tổ chức toàn tiểu bang, chúng tôi có thể tiếp nhận sinh viên thực tập ở các khu vực khác của tiểu bang tùy thuộc vào trọng tâm của kỳ thực tập. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội trong cộng đồng địa phương của mình, vui lòng xem một trong những chương địa phương.

Đơn xin thực tập

Thông tin cá nhân

Đại từ ưu tiên *
Địa chỉ *
Địa chỉ
Tp.
Bang / Tỉnh
Zip / Bưu điện
Kích thước tải lên tối đa: 33.55MB

Thông tin trường học

Đây có phải là một thực tập bắt buộc không? *
Kích thước tải lên tối đa: 33.55MB

Bàn thắng

Bạn quan tâm đến (các) khu vực nào của The Arc Oregon? *

Người giới thiệu)

Vui lòng cung cấp ít nhất một tài liệu tham khảo cá nhân và / hoặc nghề nghiệp.
viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi