Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Nhân Viên

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia của The Arc Oregon có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, nền tảng và chuyên môn. Niềm đam mê của chúng tôi đối với sứ mệnh và tầm nhìn của The Arc thúc đẩy chúng tôi khi chúng tôi cố gắng mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng I / DD Oregon thông qua các chương trình và dịch vụ của chúng tôi.

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Nếu bạn đam mê sử dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình để tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác, thì The Arc Oregon có thể là nơi phù hợp với bạn. Chúng tôi cung cấp gói phúc lợi tuyệt vời, môi trường làm việc hợp tác, cơ hội phát triển chuyên môn và lịch trình làm việc linh hoạt.

viTiếng Việt

Liên hệ chúng tôi