Dành cho người thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Chúng ta làm gì

Innovation & Collaboration

As the state chapter of The Arc in Oregon, our programs and services focus on the needs of the I/DD community across the state. Our key programs – OSNT, OTAC & GAPS – are available to all Oregonians with I/DD and their families. We also seek out opportunities for other projects and initiatives that may be offered in partnership with our chương địa phương and/or other disability organizations and agencies. 

Looking for
Local Services or Supports?

The Arc has nine local chapters serving communities throughout Oregon. Programs and services vary based on the needs of your local community.

viTiếng Việt

Kết nối với chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi - Mới
Đầu tiên
Cuối cùng
Đúng! Tôi muốn nhận tin tức và cập nhật email không thường xuyên.
Nhấp vào bất kỳ / tất cả các lĩnh vực quan tâm.

Địa chỉ

2405 Đường trước
Suite 120
Salem, HOẶC 97301

Điện thoại / Fax

Điện thoại: (503) 581-2726
Số fax: (503) 363-7168
ERC: (888) 442-5550

Danh mục

Thăm của chúng tôi trang danh bạ nhân viên để kết nối với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.

Xã hội

Liên hệ chúng tôi